O projektu

Online internet platforma "Iz Srca Bačke" omogućava prodavcima, proizvođačima, ugostiteljima i poljoprivrednicima sa teritorije opština Kula i Vrbas da plasiraju svoje proizvode, usluge i oglase prodaju. Platforma omogućava direktan kontakt kupac-lokalni prodavac, sadrži osnovne informacije o proizvodima (cenu, mogućnost dostave i sl).

Cilj platforme je povezivanje lokalnih prodavaca sa kupcima i njihov direktan kontakt. Ovaj projekat jeste direktna mera podrške lokalnim prodavcima, proizvođačima, ugostiteljima i poljoprivrednicima u smislu boljeg plasmana njihovih proizvoda i usluga na tržištu, ali i promocija lokalne sredine, lokalnih proizvoda, lokalne turističke ponude svih naseljenih mesta opština Kule i Vrbas.

Nosilac projekta je Lokalna akciona grupa "Srce Bačke". Projekat je podržala Stalna radna grupa za regionalni ruralni razvoj (SWG) u jugoistočnoj Evropi u partnerstvu sa Nemačkom organizacijom za međunarodnu saradnju (GIZ) u okviru projekta „Diverzifikacija ekonomskih aktivnosti u ruralnim područjima jugoistočne Evrope kroz razvoj lanca vrednosti“.

Projekat podržali: