O LAG-u

Lokalna akciona grupa “Srce Bačke” Kula je dobrovoljno, neprofitno i nevladino udruženje, koje obuhvata lokalne aktere iz civilnog, javnog i privatnog sektora; osnovano na neodređeno vreme radi ostvarivanja ciljeva u oblasti održivog upravljanja ruralnim razvojem u skladu sa “LEADER” principima i CLLD (Community led local development – Lokalni razvoj vođen zajednicom) pristupom, sa krajnjim ciljem unapređenja kvaliteta života lokalnog stanovništva na području obuhvaćenom radom LAG-a.

LAG deluje na teritoriji opština Kula i Vrbas u svih 14 naseljenih mesta u kojim živi preko 85000 stanovnika.

LAG okuplja više od 50 članova iz sva tri sektora. Od svog osnivanja 2017. permanentno radimo na poboljšanju uslova za rad, privređivanje i život na našem području. U stalnoj smo komunikaciji sa građanima, osluškujemo potrebe lokalnog stanovništva i prema tome delujemo kroz pomoć u pisanju projekata, biznis planova, organizaciju radionica, edukacija, manifestacija i drugih društvenih događaja.

LAG Srce Backe

Naš moto je: “OVDE ŽELIM RADITI, ŽIVETI I RASTI”

Do 2023. nameravamo da kroz implementaciju više projekata iz Lokalne strategije ruralnog razvoja i privlačenje sredstava u našu sredinu, a kroz saradnju i zajednički rad svih žitelja našeg područja, unapredimo i stimulišemo lokalnu proizvodnju, stimulišemo zapošljavanje većeg broja stanovništva i zaustavimo trend odliva mladih kroz korišćenje potencijala koje naša sredina poseduje, kao i da unapredimo i turističku ponudu i omogućimo razvoj turizma u LAG području.

Samo sinergijom svih lokalnih aktera možemo od naše sredine stvoriti lepo mesto za život svih nas i uspešnu zajednicu svih ljudi!